Ministrenqo Konsiliosqe e OSCE-sqo


    17.01.2002 / And-e 3-4 decembra, k-o Bukuresti kerda pes jekh kidipe e Ministrenqo Konsiliosqe e OSCE-sqo. Participisarde mujale e 55e themenqe kaj si and-o OSCE.
   Kerde pe ande kadava kidipe vi diskusie pala e roma thaj pala e ODIHR-esqui buti vas e roma. Ande pe and-o dikhipe e participanturenqo e konkluzie/agordiimata kaj lie pe and-i septembra, k-e ODIHR-esqo kidipe sa andar o Bukuresti “Barrabarutne sanse/baxt vas e roma thaj e sintura”, sikavda pes so dela pes vast e ODIHR-esque Punto Kontaktosqo vas e Roma thaj e Sintura, kaste kerel maj lachi buti.
   Pala jekh decizia e Ministerenqe Konsiliosqi e OSCE-sqi, o ODIHR si te kerel jekh Plano Akcienqo vas pirre aktivitetura, sar sikavda pes k-o kidipe katar o Istanbul. Kadava si jekh drom te zurarel pes i asistenca kaj del lan o Punto Kontaktosqo e themen participantura and-o OSCE kaj phende so kamen te mistjaren o trajo/3ivipe e romenqo.
   Sa kodi decizia tromavel e Puntos Kontaktosqo vas e roma thaj Sintura te kerel peqi buti and-i kooperacia (khetanes) r themenca participantura and-o OSCE, e Evropaqe Konsiliosa thaj avere vasne/importantune organizacienca thaj te phenel e Savaxtune Konsiliosqe sa so kerel.

Palpale